Contact

Stichting Casa-Gambia
p/a Onderste Puth 18
6155 LS Puth

Tel: 06-2120 8990
E-mail: fesimons@gmail.com

Uw steun kunnen wij goed gebruiken! Donaties zijn welkom op Rekeningnummer NL06 SNSB 0939 3191 44 ten name Stichting Casa-Gambia te Puth.

Stichting Casa-Gambia staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67041779 en is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling met RSIN nummer 856805415. Uw donaties zijn door deze erkenning fiscaal aftrekbaar.

Contactformulier: